Forumel.Com

Geri Git   Forumel.Com > Eğitim ve Öğretim > Dersler > Fizik


A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü


Kullanıcı Etiket Listesi

  
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 26 Kasım 2020, 22:29   #11
Avatarsız Forumel Erkek Üyesi
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

M
Madde:Kütlesi ve hacmi olan evrende yer işgal eden cisimler.
Maddenin ayırt edici özelliği:Ölçüsü her maddede farklı olan özellikler.
Maddenin halleri:Maddenin bulunduğu durumlardan her biri.
Maddenin korunumu:Fiziksel ve kimyasal olaylarda reaksiyondan önceki kütleler toplamının reaksiyondan sonraki kütleler toplamına denk olması.
Makara:Eksenlerinden bağlı olup çevresinden geçen ip çekildiğinde sadece dönme hareketi yapabilen (sabit makara) veya çevresinden geçen ip çekildiğinde hem dönen hem de yükselip alçalan (hareketli makara) basit makinalardır.
Manyetik madde:Mıknatıs tarafından çekilebilen madde.
Mekanik:Fiziğin hareketini inceleyen dal.
Mekanik enerji:Kinetik ve potansiyel enerjinin toplamı.
Menzil:Eğik atış hareketi yapan bir cismin düşeyde atıldığı ilk seviyesine düşene kadar ki zaman içinde yatayda sahip olduğu yer değiştirmesi.
Merkezcil ivme:Anlık ivmenin yönünün her an merkeze doğru olduğu ivme.
Merkezi çarpışma:Bir doğrultu üzerinde gerçekleşen çarpışma.
Merkezi olmayan çarpışma:İki boyutlu gerçekleşen çarpışma.
Merkezkaç kuvvetiüzgün dairesel hareket yapan herhangi bir aracın ivmesi merkeze yönelmiş olduğundan, gözlemcinin dışa doğru yönelmiş uygulandığı zannettiği kuvvet.
Metal:Sadece elektron vererek (+) yüklü iyon oluştura bilen, elektrik iletkenliği olan, periyodik cetvelin genellikle IA, IIA, IIIA grubunda yer alan element – lerin genel adı.
Metal çifti:Farklı metallerden yapılmış, birbirine perçinlenmiş iki metal çubuk.
Mıknatısemir, kobalt, nikel gibi metalleri çekebilen maddedir.
Mikroskobik kinetik enerji:Bir cismin parçacıklarının titreşimleri ve parçacıkların dönme hareketleri.
Molekül:Birden fazla aynı ya da farklı tür atomdan oluşmuş bileşik.
Molekül formülü:Gerçek formül kapalı formül.
Mol:12 g karbon 12 izotopunda bulunan atom sayısı kadar temel bileşen içeren madde miktarı.
Mol sayısı:Alınan madde içindeki mol sayısı.
Moment:Kuvvetin döndürme etkisi.
Momentum:Bir cismin hız vektörüle kütlesinin çarpımına verilen ad.
Momentumun koruma kanunuış kuvvetlerin rol almadığı herhangi bir olaydan önceki ve sonraki momentumların birbirine eşit olma durumu.
Dolunay isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 26 Kasım 2020, 22:29   #12
Avatarsız Forumel Erkek Üyesi
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

N
Nötr:Elektriksizce yüksüz olan.
Nötron:Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz parçacık.
Newton:SI birimi sisteminde kuvvet birimi.
Nötr cisim:İçinde eşit miktarda (+) yük ve (-) yük bulunan cisim.
Nükleer Elektrik Santrali:Fisyon olayında açığa çıkan enerjiyi kontrollü olarak kullanıp elektrik enerjisi elde edilen termik santraller.
Nükleer reaktör:Fisyon olayının kontrollü olarak gerçekleştirildiği düzenek.
Normal kuvvet:Bir cisme yüzey tarafından uygulanan kuvvet.
Dolunay isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 26 Kasım 2020, 22:29   #13
Avatarsız Forumel Erkek Üyesi
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

O - Ö
Ohmirenç birimi.
Orbital:Elektronların bulunduğu yer.
Ortalama hız:Belli bir Dt zaman aralığındaki yer değiştirmesi Dx olan bir hareketlinin bu zaman aralığındaki hız.
Ortalama sürat:Hareketli bir cismin, belli bir zaman aralığında, aldığı yolun, geçen toplam zamana oranı.
Öteleme dengesi:Cismin üzerine uygulanan kuvvetlerin her doğrultuda dengelenmiş olması.
Öteleme hareketiairesel hareket yapan bir cismin bütün noktaları tarafından aynı şekilde ve aynı hızda gerçekleştirilen hareket.
Öz direnç:Bir iletkenin birim boyunun, birim kesitteki direnci.
Öz ısı:Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1oC yükseltmek için gerekli olan ısı miktarıdır.
Öz kütle:Bir maddenin birim hacminin kütlesidir
Dolunay isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 26 Kasım 2020, 22:29   #14
Avatarsız Forumel Erkek Üyesi
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

P
Palanga:Hareketli ve sabit makara gruplarından oluşan sistem.
Paralel bağlı yay:Yayların paralel olarak birbirine eşlenmesi.
Pauli Prensibi:Atomda bir orbitale zıt sipinli (dönüş) olmak şartıyla ikiden fazla elektron giremeyeceğini ifade eden kural.
Periyodik cetvel:Elementlerin atom numaralarına göre hazırlanan,elementlerin tümünü içine alan cetvel.
Periyotüzgün dairesel hareket yapan bir cismin, bir tam dönüş yapması için geçen zaman.
Potansiyel enerji:Bir cismin çekim kuvvetinin bulunduğu bir gezegende herhangi bir referans noktasına göre sahip olduğu enerji.
Proton:Atom çekirdeğinde bulunan 1,672.10-24 g. kütlesinde,pozitif yüklü tanecik.
Dolunay isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 26 Kasım 2020, 22:30   #15
Avatarsız Forumel Erkek Üyesi
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

R
Rotor:Bir elektrik jeneratörünün bir eksen etrafında dönerek hareket eden parçasıdır.
Radyo aktiflik:Bir atom çekirdeğinin kendiliğinden ışıma yaparak parçalanması.
Radyo aktif madde:Alfa, beta ve gama ışınları yayan madde.
Reaksiyon:Tepkime, tesir.
Referans:Başlama noktası.
Reosta:Elektrik devresinden geçen akım şiddetini değiştirmek için kullanılan ayarlı direnç.
Dolunay isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 26 Kasım 2020, 22:30   #16
Avatarsız Forumel Erkek Üyesi
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

S - Ş
Sabit hızüzgün doğrusal hareket yapan bir cismin sahip olduğu hız.
Sabit ivmeli hareket:Bir hareketlinin hızının düzgün olarak arttığı ya da azaldığı, yani birim zamanda hızındaki değişmenin sabit olduğu durumdaki hareket.
Saf madde:Aynı türdeki atom veya moleküllerden oluşmuş homojen madde.
Salınım:Hareketli kütlenin ard arda aynı yerden aynı yönde geçmesi.
Santigrat derecesi (oC):Sıcaklık ölçü birimi.Celcius isimli İsveçli astronom tarafından düşünülmüştür.
Sarım:Akım makarasındaki her bir halka.
Saydam:Işığı geçiren madde.
Serbest düşmeış etkenlerden korunmuş havasız bir ortamda(boşlukta) yerçekimi etkisiyle olan hareket.
Seri bağlı yay:Yayların uç uca eklenmesi.
Sıcaklık:Bir maddenin moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerinin ölçüsü olan nicelik.
Sigorta:Elektrik devrelerinde bulunan, yüksek akım gelmesi halinde devreyi açarak akımı kesen araç.
Skaler büyüklük:Sadece sayısal bir değer ve birimle bilinebilen bir büyüklük. Örnek:20 saniye yüzme, 50 gram kayısı, 70 joule enerji.....vb.gibi
Spin:Elektronun kendi halinde dönmesi.
Süblimleşme:Bir katını erimeden buharlaşmasıdır.
Süper esnek çarpışma:Çarpışma sırasında parçacıklarda saklı enerjinin açığa çıktığı ve sistemin kinetik enerjisinin arttığı çarpışma.
Sürtünme katsayısı:Cisim ile zemin yüzeylerinin özelliklerine göre değişen, sürtünme kuvvetiyle ilgili birim.
Sürtünme kuvveti:Yatay bir zemin üzerinde ilk hızla atılan bir cisim için; bu cisme hareketi doğrultusunda ve hareketine zıt yönde etki eden kuvvet.
Statik:Kuvvetin etkisi altında bulunan cisimlerin denge şartlarını inceleyen mekanik bölümü.
Standart şartlar:1 atm basınç, 25 oC sıcaklık.
Statik dengeurgun cisimlerin dengesi.
Statik sürtünme kuvveti:Temas halinde olan iki cisim, birbirlerine göre durgun haldeyken, oluşacak bağlı harekete karşı koyan kuvvet.
Dolunay isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 26 Kasım 2020, 22:30   #17
Avatarsız Forumel Erkek Üyesi
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

T
Teori:Görülmeyen bir şeyi mantık ve maddelerle açıklamak.
Termik santral:Katı, sıvı ya da gaz yakıt kullanarak elektrik üreten santral.
Termometre:Sıcaklık ölçümü için kullanılan alet.
Termostat:Sıcaklığı otomatik olarak ayarlayan araç.
Türbin:Elektrik santrallerinde akarsu veya buhar gücüyle dönen ve jenaratörün dönmesini sağlayan araç.
Türdeş:Her tarafında aynı özelliği gösteren .
Dolunay isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 26 Kasım 2020, 22:31   #18
Avatarsız Forumel Erkek Üyesi
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

U - Ü
Uluslar Arası Birim Sistemi (SI):Fiziksel büyüklüklerin ölçümünde kullanılan birimleri tanımlayan ve bütün ülkeler tarafından kabul edilen ölçü birimleri sistemi.
Uzama katsayısı:Bir maddenin birim uzunluğunun sıcaklığının 1C( 0 ) artması sonucu boyundaki uzama miktarıdır.
Üreteç:Mekanik, kimyasal enerjileri elektrik enerjisine dönüştüren düzenekler.
Ürün:Bir kimyasal reaksiyon sonunda meydana gelen madde veya maddeler.
Dolunay isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 26 Kasım 2020, 22:31   #19
Avatarsız Forumel Erkek Üyesi
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

V
Vektör:Yönlendirilmiş doğru parçası.
Vektörel büyüklük:Şiddeti yanında yönü,doğrultusu ve başlangıç noktasıyla belirlenebilen büyüklük. kuvvet,hız,ivme..... vb.gibi.
Veri:Bir sonuca varabilmek için gerekli olan ilk bilgiler.Gözlem,deney ve araştırma sırasında toplanan bilgiler.
Volt:Potansiyel birim farkı.
Voltmetre:Potansiyel farkı ölçen alet.
Dolunay isimli Üye şimdilik offline konumundadır  
Alt 26 Kasım 2020, 22:31   #20
Avatarsız Forumel Erkek Üyesi
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: A'dan Z'ye Fizik Terimleri Sözlüğü

Y
Yalıtkan:Elektriği iletmeyen.
Yanma:Maddelerin oksijen ile verdikleri kimyasal tepkime
Yarıçap vektörüairenin merkezini cismin bulunduğu noktaya birleştiren kuvvet.
Yarı iletken:Elektriği kısmen ileten madde.
Yatay atış:İlk hızları sadece yatay doğrultuda olan ve yerçekimi ivmesiyle düşen cisimlere uygulanmış olan atış.
Yay sabiti:Yayın sertlik derecesi.
Yay sarkacı:Esnek bir yaya bağlanmış olan kütleden oluşan düzenek.
Yerçekimi ivmesi:Serbest düşme hareketi yapan cisimlerin sahip oldukları ivme.
Yerçekimi kütlesi:Aynı yerde bulunan iki cismin ağırlıkları eşitse kütleleri de eşittir. Böylelikle birinin kütlesi bilindiğine göre diğerinin kütlesi de öğrenilmiş olur. Bu metotla bulunan kütleye verilen ad.
Yerçekimi potansiyel enerjisi:Yerçekiminden kaynaklanan ve barajlarda gördüğümüz enerji türü.
Yer değiştirme:Bir cismin son konumuyla, ilk konumu arasındaki yönlü uzaklık.
Yukarıya düşey atışüşey olarak yukarı doğru Vo hızıyla atılan cismin hareket yönüne ters yönde etki eden ağırlık kuvvetinin etkisinde g ivmesi ile yavaşlayarak durması ve maksimum yükseklikten itibaren serbest düşme hareketi yapması.
Yoğunluk:Bir maddenin birim hacminin kütlesi.(kütlenin hacme oranı)
Yük ölçer:bir devreden veya devrenin bir kesitinden geçen elektrik geçen elektrik yükünü ölçen araç.
Yoğunlaşma:Buharın sıvıya dönüşmesi.
Yörünge:1. Bir cismin hareketi sırasında izlediği yol. 2. Elektronların çekirdek etrafında belli enerji seviyeleri.
Dolunay isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

Yer İmleri

Etiketler
adan, fizik, sözlüğü, terimleri, zye


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:38.

Forum Bilgilendirme Künye
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

Forumel, lisanslı vBulletin kullanmaktadır!
Forum Sahibi: Dea Dia ve Gece

Sitemiz; yer sağlayıcı bir forum sitesidir. Forumel.Com adresimizde yapılan paylaşımlar, moderasyon ekibimizin onayına dahil olmadan direkt olarak yayınlanmaktadır. 5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu) ve 5651 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerini ihlal eden kişilerin IP adresleri de dahil olmak üzere sair kişi veya adli mercilere müzekkere (Resmi Üst Yazı), tarafımıza tanzim edildiği takdirde paylaşılacaktır. Hukuka aykırı bir paylaşımın olduğunu düşündüğünüz mesaj ya da konuyu; İLETİŞİM linkine bildirim yoluyla iletebilirsiniz. 48 saat içerisinde mevcut şikâyetiniz üzerinden tarafınıza ulaşılacak, gerekli işlemler tesis edilecektir.

Tasarım ve kodlama: Dea Dia & Regex
Bize Yazin - Arşiv