Forumel.Com

Geri Git   Forumel.Com > Dinler ve Kültürleri > Dini Paylaşımlar

Dini Paylaşımlar Dini paylaşımları bu bölümde bulabilirsiniz.


Hazreti Muhammed’in Yaktırdığı Cami

Dini paylaşımları bu bölümde bulabilirsiniz.


Kullanıcı Etiket Listesi

Like Tree2Beğeniler
  • 1 Post By Sürmenaj
  • 1 Post By Mezarkabul

  
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 15 Temmuz 2021, 03:16   #1
 
Sürmenaj - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Allah Hazreti Muhammed’in Yaktırdığı Cami

Hazreti Muhammed’in Yaktırdığı CamiBugünün deyimiyle bir camidir. Ama o öyle bir camidir ki bizzat Hazreti Muhammed tarafından yıktırılmış ve yaktırılmıştır.

Mescit, İslam mabedine verilen addır. Secde edilen yer demektir. Mescit illa ki bir bina demek değildir. Secde edilen açık arazi de İslam’a göre mescittir. Nitekim Mekke’ye 9 mil kadar uzakta bulunan Ci’rane bölgesindeki bir araziye de mescit denilmekte ve hatta Uzaktaki Mescid anlamında Mescid-i Aksa tabiri kullanılmaktaydı. Hazreti Muhammed’in isra / gece yürüyüşü için bahsettiğimiz bu mescide gittiği bilinmektedir. Kur’’an’daki Mescid-i Aksa’nın Kudüs’teki malum cami ile bir ilgisi yoktur. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için İlahiyatçı İsrafil Balcı’nın; İsra ve Miraç Gerçeği adlı çalışmasına bakılabilir.

İslam öncesi dönemde müşrik Arapların da mescit deyimini kullandığı kimi Kur’an sözlerinden anlaşılmaktadır. Bir başka ifadeyle mescit sözü İslam ile birlikte doğmuş bir sözcük değildir. Cami sözü ise genelde Cuma mescitlerine verilen bir ad olarak bilinmektedir. Nitekim cami sözü “toplayan, toplayıcı” demektir. Tarihsel süreçte cami sözünün daha fazla öne çıktığı görülmektedir. Oysa Kur’an’da cami sözü, ibadethane anlamında kullanılmaz. Bu konuya başkaca yazılarımızda daha ayrıntılı olarak değindik.

İslam tarihinin en önemli olaylarından biri “Mescid-i Dırar” olayıdır. Mescid-i dırar, adı üzerinde bir mescittir. Yani bugünün deyimiyle bir camidir. Ama o öyle bir camidir ki bizzat Hazreti Muhammed tarafından yıktırılmış ve yaktırılmıştır. Belki de tarihte cami yıktırma ve yaktırma işini ilk kez Hazreti Muhammed yapmıştır. Evet, İslam tarihi bağlamında söylersek elbette ki Hazreti Muhammed bu işin öncüsüdür.

Mescid-i Dırar tamlaması Farsça bir tamlamadır. Arapça ifadesiyle “Mescidü’d-Dırâr” şeklinde nitelenen bu mescit için İbn Hişam (es- Sire, IV, 529-530) ve Taberi (Cami’ul- beyan, XI, 17-26) gibi bazı kaynaklarda “Mescidü’ş- Şikak” ve “Mescidü’n- Nifak” da denilmektedir. Bu ifadeler, sırasıyla BÖLÜCÜLÜK MESCİDİ ve münafıklık mescidi anlamına gelmektedir.

Kur’an’da konuya ilişkin son derece aydınlatıcı ve açık anlatımlar bulunuyor. Öncelikle “dırar” sözcüğünün Türkçesinin “zarar veren”, “sakıncalı” demek olduğunu belirtelim ve “Mescid-i Dırar” tamlamasının da Zararlı Mescit / Zararlı Cami anlamına geldiğini açıklayalım.

Mescitten yani camiden zarar gelir mi?

Zararlı mescit / cami olur mu?

Kur’an bu sorulara evet diyerek yanıt veriyor.

Zira “Mescid-i Dırar” ifadesi doğrudan doğruya Kur’an’a ait bir ifade.

İlgili Kur’an sözlerine / ayetlere bakalım:

Zarar vermek, inkâr etmek, inananların arasını ayırmak, Allah ve elçisine karşı daha önce savaşmış olan kişiye gözcülük yapmak üzere bir mescit / cami kurup; “Biz sadece iyilik yapmak istedik,” diye yemin edenler vardır. Onların yalancı olduklarına kuşkusuz ki, Allah tanıktır.

Böyle bir mescitte / camide sakın namaza durma. Daha ilk gününde Allah’tan sakınma üzerine kurulan bir mescit / cami, içinde namaza durman için çok daha uygundur. O mescitte temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır. Kuşkusuz, Allah, temizlenenleri sever.

Yapısını Allah’tan korku ve rıza üzerine kuran mı hayırlıdır, yoksa yapısını bir uçurumun kenarına kurup onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Kuşkusuz, Allah, zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

Yaptıkları bina, kalpleri parçalanıncaya dek yüreklerinde bir kuşku olarak kalacaktır. Elbette ki, Allah, gereğince bilendir ve erdemli bilginin kaynağıdır. (Uyarı Bölümü 107- 108- 109- 110. Sözleri / Berae Suresi 107 – 108- 109- 110. Ayetleri)

Yukarıda Türkçesini verdiğimiz Kur’an sözlerinin ilkinde Arapça olarak “mesciden dırâran” ifadesi geçmektedir ki bu ifade Farsça mescid-i dırar tanımlamasının Arap dili kuralları gereği cümle içinde aldığı bir haldir.

Anlıyoruz ki her mescit İslamî değildir. Adı mescit yahut cami olsa da bazı binalar İslam’a aykırıdır. Nitekim Kur’an böylesi mescitleri zararlı diye niteliyor.

PEKİ, HANGİ MESCİT ZARARLIDIR, HANGİ MESCİT İSLAMΒDİR?

Kur’an’da İslam mescitleri “mesacidullah” olarak niteleniyor. Mesacidullah, Allah’ın mescitleri demektir.

Bu ifade yine Uyarı Bölümü / Berae Suresi 18. Sözde / 18. Ayette şöyle geçmektedir:

Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, içtenlikle ibadet eden, yoksulun hakkı olanı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler onarır ve ziyaret eder. Doğru yola ermiş olmaları umulanlar işte bunlardır.

Gerek mescid-i dırar gerekse mesacidullah kavramlarının geçtiği Kur’an sözlerinin vahyediliş nedenleri klasik Kur’an yorumu kitaplarında uzun uzadıya anlatılmaktadır.

Kısaca değineceğiz ama bilinmelidir ki söz konusu Kur’an sözlerinin taşıdığı anlam yalnızca peygamber döneminde yaşanmış ve Kur’an yorumu kitaplarında ele alınan olaylara özgülenemez. Söz konusu Kur’an sözlerinin içerdiği anlam ve taşıdığı ileti bütün bir İslam tarihi ve günümüz İslam dünyası ile de ilintilidir. İlgili Kur’an sözlerindeki güncel anlamlara daha da yoğun bir biçimde değinmek durumundayız ki bugünün mescid-i dırar’larını saptayabilelim ve o mekânlardan uzak durmayı peygamber sünneti ve Kur’anî bir tutum olarak sürdürebilelim.

Öncelikle belleğimizi yenilemek adına, andığımız Kur’an sözlerinin vahyediliş nedenlerine kısaca bakalım:

Öncelikle 18. Sözü ele alalım…

Müşrik Arapların Kabe’nin bakımı ve çeşitli mescitlerin inşası için çaba gösterdikleri tarihsel bir gerçektir. Bu Kur’an sözünde; onların bu çabalarının hiçbir anlamı olmadığı zira Allah’ın birliğine ve ahirete imanları olmayanların, içtenlikle ibadet edip yoksulun hakkı olanı vermeyenlerin ve Allah’tan sakınmayanların eylemlerinin değersiz olduğu ifade edilmektedir.

Allah’ın mescitlerini Allah’a, ahiret gününe içtenlikle inanıp içtenlikle ibadet eden, yoksulun hakkı olanı veren ve Allah’tan gereğince sakınanların onarabileceği ve ziyaret edebileceği dile getirilmekte ve müşriklerin Allah’ın mescitlerini ziyaret etmeleri bir tür yasaklanmaktadır. Bir önceki Kur’an sözü ile birlikte değerlendirildiğinde 18. Sözdeki anlam daha açık bir biçimde anlaşılmaktadır. 17. Sözün anlamı şöyledir:

Allah’a ortak koşanların, kendi inkârlarına kendileri tanık iken, Allah’ın mescitlerini onarmaları veya ziyaret etmeleri olacak iş değildir. Onların yaptıkları boşa gitmiştir. Onlar ateşte sürekli kalacaklardır.

Şimdi de 107’den 110. Sözlere değin konu edilen olayı aktaralım:

Münafıklar İslâmiyet’in Medine’de güçlenerek yayılmasından rahatsız oluyor ve bu gelişmeyi önleyemedikleri için hayıflanıyorlardı. Ancak bu sırada içlerinden Amir oğlu Vedîa onları teselli edebilecek bir haber verdi. Vedîa’ya Câhiliye devrinde Hıristiyan olan ve o sırada Suriye’de bulunan Ebû Amir er-Râhib’den bir mektup gelmişti.

Ebû Âmir münafıkların lideri Abdullah b. Übey b. Selûl’ün yakın akrabasıydı. Müslümanlara karşı hilelerinden dolayı Tanrı elçisi Hazreti Muhammed’in “Ebû Âmir el-Fâsık” dediği bu kişi Bedir Gazvesi’ne müşriklerle beraber katılmış, Uhud’da da müşriklerin safında yer almış, Medineli hemşehrilerini tahrik ederek onları yanına çekmek istemişse de başarılı olamamıştı. Daha sonraki savaşlarda Müslümanlara karşı olumsuz tavrını sürdürmüş, Mekke fethedildikten sonra Tâif’e sığınmış, Huneyn (Hevâzin) Gazvesi’nden ve Tâif Seferi’nin ardından burada duramayarak Suriye’ye gitmişti. Giderken de münafıklara işlerini görüşebilecekleri bir mescit yapmaları ve güçlerinin yettiği kadar silâh ve mühimmat toplamaları için haber yollamış, kendisinin Bizans makamlarına gidip oradan asker getireceğini ve Muhammed’le ashabını Medine’den çıkaracağını bildirmişti.

Ebû Amir mektubunda Bizans valisiyle görüştüğünü, kendileri destek olurlarsa Bizanslılar’ı Medine’yi kuşatmaya ikna edebileceğini söylüyordu. Münafıkların bu konuyu görüşebilmeleri için dikkat çekmeyecek bir mekâna ihtiyaçları vardı. Vedîa bu mekânın nasıl yapılacağı konusunda bir öneride bulundu. Buna göre bir mescid inşa edip cemaate devam etmeyi kolaylaştırdıkları izlenimi uyandıracaklar, böylece hem Mescid-i Nebevî ile Mescid-i Kubâ cemaati arasında bir BÖLÜNME çıkarmış olacaklar, hem de Ebû Âmir ile gizlice görüşebilecekleri bir mekâna kavuşmuş olacaklardı. Vedîa’nın önerisinin kabul edilmesinin ardından münafıklar hızlı bir biçimde Kubâ’da bir mescit yaptılar.

Hazreti Peygamber, Medine dışında Zûevan denilen yerde Tebük Seferi’nin son hazırlıklarıyla meşgulken münafıklardan beş kişilik bir heyet gelip yağmurlu ve soğuk kış gecelerinde hasta ve özürlü olanların namaz kılması için bir mescit inşa ettiklerini ve kendilerine namaz kıldırarak burayı ibadete açmasını istediler. Tanrı elçisi Muhammed, sefere çıkmakta olduğunu, dönüşte orada namaz kıldırabileceğini söyledi. Sefer dönüşü ordusuyla birlikte Zûevan’da konakladığında bazı münafıklar gelip Hazreti Peygamber’i mescitlerine götürerek namaz kıldırmak istediler. Bu sırada mescit ve onu yapanların niyetleri hakkındaki Kur’an sözleri vahyedildi. Bu sözlerde mescidi inşa edenlerin niyetlerinin müminlere zarar vermek, hakkı inkâr etmek, müminlerin arasına BÖLÜCÜLÜK sokmak ve daha önce Allah ve elçisine karşı savaşmış olan bir kişiyi (Ebû Âmir er-Râhib) beklemek olduğu belirtiliyor, bunların, amaçlarının iyilik olduğuna ilişkin yemin bile edebilecekleri, halbuki yalancı oldukları vurgulanıyor, Hazreti Peygamber’e Mescid-i Dırâr’da asla namaza durmaması, buna karşılık takvâ üzerine kurulmuş mescitte (Mescid-i Kubâ veya Mescid-i Nebevî) namaz kılmasının daha uygun olacağı bildiriliyordu. Bunun üzerine Tanrı elçisi, Medine’ye ulaşınca sahabeden Âsım ile Mâlik’e mescidi yıkmaları için emir verdi. Âsım ve Mâlik yatsı vakti sıralarında Mescid-i Dırâr’ı yaktı. Çıkmamakta direnen Câriye oğlu Zeyd’in vücudunun bir kısmının yandığı söylenir. Münafıklar ertesi sabah mescidin yıkılmış olduğunu görünce Allah’ın, sırlarını ifşa ettiğini ve gizledikleri gerçek amacın Peygamber’e bildirildiğini anladılar.

İşte Diyanet’in İslam Ansiklopedisi’nden kimi ifadelerde küçük değişikler yaparak aktardığım Mescid-i Dırar’ın yani Bölücülük Mescidi’nin öyküsü böyle.

Şimdi soralım:

Acaba o günden sonra ve İslam tarihi boyunca münafıklar başka Mescid-i Dırar’lar yaptılar mı?

GÜNÜMÜZDE DE BÖYLESİ MESCİTLER / CAMİLER VAR MI?

Mescid-i Dırar’ın en önemli özelliği bölücü bir mescit olmasıdır. Bu nedenle de zaten ondan bahsederken aynı zamanda BÖLÜCÜLÜK MESCİDİ diye de bahsedildiğini yazmıştık.

Elbette başka özellikleri de var. Mescid-i Dırar’ın özelliklerini alt alta sıraladığımızda bugünkü bazı mescitlerin / camilerin ne durumda olduğunu yani Mesacidullah mı yoksa Mescid-i Dırar mı olduklarını saptamak mümkün olabilecektir.

Öncelikle saptayalım ki bu mescid, münafıklar yani gerçekte mümin olmayanlar tarafından kurulmuştur. Dil ile mümin olduğunu söylediği halde kalp ile iman etmeyenlere münafık denilir.

Bu mescidin temelinde riya vardır. Riya, gösteriş demektir.

Bu mescitte amaç Hakk’a ibadet değil nifaka yani bölücülüğe hizmettir.

Bu mescit, İslam peygamberinin irade ve isteği dışında güya bir İslam mabedi olma iddiasındadır.

Bu mescit, Medine Devleti’ne karşı o devletin içinde doğrudan doğruya Hazreti Muhammed’e muhalefet ve düşmanlık etmek için kurulmuştur.

Atatürk’ün kurduğu devlette, Atatürk’e düşmanlık eden vaazların verildiği, hutbelerin okunduğu bir kısım camilere ne çok benziyor değil mi bu Mescid-i Dırar?!

Bu noktada rahmetli Yaşar Nuri Öztürk hocanın Maun Suresi tefsiri hatırımıza geliyor.

O, kamu malı ile yapılan camileri de Mescid-i Dırar ile ilişkilendirip MAUN CAMİLERİ diye adlandırıyordu. Bu konuda onun “Maun Suresi Böyle Buyurdu” adlı yapıtını herkesin mutlaka okumasını salık veriyorum.

Kamu malı ile yapılan camiler meselesi aslında üzerinde cesaretle durulması gereken bir konudur. Bu konuda söz söylemeye, yazı kaleme almaya cesaret edebilen kişi sayısı pek azdır. Bunların en başında, az evvel de zikrettiğimiz gibi rahmetli Yaşar Nuri Öztürk gelmektedir.

Biz de bu konuda birkaç kelam edelim…

Evet, Türkiye’de kamu malı ile cami yapılması günahı pervasızca işlenmeye devam ediyor. Herkesin verdiği vergilerle oluşan bütçeden harcanarak yurt içinde ve yurt dışında çok gösterişli, şatafatlı ve çok yüksek masraflarla yapılan camiler gerçekte İslam’a aykırıdır. İslamî değerleri hiçe sayarak İslam’a hizmet etmek gibi bir saçmalık olamaz. Ama gelin görün ki yaşanan neredeyse tam da budur.

Türkiye’de yüzlerce cami, devlet desteğiyle, Diyanet Vakfı gibi vakıflar aracılığıyla yapılmaktadır. Hatta bu Diyanet Vakfı devletten aldığı mali destekle yurt dışında da camiler yapmaktadır. Şimdiye değin (2020) yurt dışında 103 cami yapıldı. Bu camiler için devlet bütçesinden milyonlarca, milyarlarca lira harcanmaktadır. Son olarak basından öğrendiğimize göre Cibuti adlı bir Afrika ülkesinde yapılan, adına da 2. Abdülhamit Camii denilen bir caminin sırf açılışını yapmak için 730 bin liraya uçak kiralanıp kimi devlet ricali topluca Cibuti’ye uçtu. Şimdi bu Allah’tan reva mıdır? Milyonlarca evsizin olduğu bir ülkede, kirasını ödeyemeyen yurttaşların, geçim sıkıntısıyla zor günler geçiren insanımızın yaşadığı ekonomik güçlükler göz önüne alındığında böylesi bir şeyi dinin neresine koyabiliriz?

DİNDEN ZERRECE NASİBİ OLAN BİRİ BÖYLESİ BİR İŞİ DİNE UYGUN OLARAK GÖREBİLİR Mİ?

Din adına yahut İslam’a hizmet adına dinin en temel ilkeleri ihlal edilebilir mi? Böyle bir çelişkiyi aklın, mantığın, iz’an ve irfanın neresine sığdırabiliriz?

Günümüz Türkiye’sinde bazı camilerin Mescid-i Dırar’ı örnek alırcasına parti tapınağı haline getirilmiş olduğunu hüzünle gözlemliyoruz.

Müminlere karşı gizli bir parti kuran münafıkların, bir parti merkezi yahut bir karargah gibi kullanmak istedikleri Mescid-i Dırar’a bakınca, bugün de kimi siyasi teşekküllerin camileri istismar ederek, kendi gizli ajandalarını gerçekleştirmek ve böylece laik Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı halkı örgütleyip devleti yıkmak yahut dönüştürmek amacıyla sinsi sinsi faaliyet gösterdiklerini teşhis ve tespit etmekte zorlanmıyoruz.

Cami sözcüğü, tekraren ifade edelim ki, gerçekte; birleştiren, toplayan, toplayıcı gibi anlamlara gelmektedir. Camiler, müminleri toplayan kurumlardır. Ne var ki bugün bazı camiler toplamak için değil, birleştirmek için değil, kucaklamak için değil tam tersine bölmek, ayrıştırmak, parçalamak için kullanılmaktadır.

Neredeyse her cemaat ve tarikat kendi camisini kurmuş, kendinden olmayanı orada verdiği vaazlarla ötekileştirmek, tekfir etmek, ezmek ve alt etmek için canla başla çalışır hale gelmiştir.

Kimi camilerde alenen bir siyasi partinin propagandası yapılmakta, o siyasi partiye sempati duymayan diğer müminler incitilmekte, ötekileştirilmekte ve halk böylece bölünüp parçalanmaya çalışılmaktadır.

Camilerde devletimizin kurucusuna karşı saygısızlık olarak sayabileceğimiz kimi imalar, sözler ve bilinçaltına yönelik kimi çalışmalar yapılabilmektedir. Bu noktada en yalın gerçek olarak dile getirmeliyiz ki, camilerde ulusal gün ve bayramlarda Cumhuriyetimizin kurucusuna yönelik sansürler hayret verici bir hal noktasına ulaşmıştır.

Camilerde, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyet ve Atatürk’e ilişkin bir söz duymak olanaksızdır.

Büyük Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde de aynı sansür sürdürülmektedir.

Bu konuda halktan ve kamuoyundan yükselen tepkiler sonucu 2019 yılı Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı tarafından bir ileti yayımlandı. Ama bu ileti camilere taşınmadı, hutbelere konu edilmedi. Yani yine camilerde Cumhuriyet ve Atatürk’e ilişkin tek bir söz edilmedi. Yerel anlamda kimi imamların kendi inisiyatifleriyle konuya değinmelerini dışarıda tutacak olursak Diyanet’in bu konuda inanılmaz derecede katı ve ısrarcı olduğunu şaşkınlıkla gözlemlemekteyiz.

İşin tam da bu noktasında Medine Devleti’nin kurucusu Abdullah Oğlu Muhammed’e/ Tanrı elçisi Hz. Muhammed’e karşı muhalefet için mescit yapıp orada örgütlenmeye çalışanların düştüğü vahim hata ve ihaneti anımsamamak mümkün değil. Bu anımsayış, aslında ister istemez bir benzerlik kurmayı içeren zihinsel bir etkinliktir. Bir ülkede mescitler / camiler o ülkenin kurucusuna karşı kullanılabilir mi?

Mescid-i Dırar, Hazreti Muhammed’e karşı kullanılmak istendi. Hazreti Muhammed buna müsaade etmedi. Gerekeni yaptı ve yaptırdı.

Ne acı ki, Türkiye’de bir kısım camiler / mescitler, Türkiye’nin kurucusuna karşı kullanılabiliyor. Bu tahammül edilebilir, hoş görülebilir bir durum değildir.

Camilerde her ne sebeple olursa olsun Cumhuriyetimizin kurucusuna yönelik bir sansür kabul edilemez. Bu alenen kadirbilmezliktir. Bunun izah edilebilir bir yanı yoktur.

Ne var ki birileri bunu saçma sapan bir biçimde izah etmeye yeltendi. Ama yeltenişleri bizim duvarımıza çarptı ve bu pervasızlık paramparça oldu.

Yeni Şafak adlı bir gazete 7 Kasım 2019 tarihli sayısında Diyanet’in sansürünü savunmak ve haklı çıkarmak adına bir belge yayımladı. Söz konusu belge; “Hutbede İsmi Atatürk Yasaklamış” başlığıyla verildi.

5 Mart 1924 tarihli belgede şöyle deniliyor:

“Ba’dema hutbelerde ism zikredilmeksizin millet ve cumhuriyetin selamet ve saadetine dua edilmesi takarrur etmiş ve bu kararın bilcümle vilayete tebliği dahiliye vekaletine havale edilmiştir.”

Bu belge bir kararnamedir. Altında Cumhurbaşkanı büyük Atatürk’ün ve bakanların imzası yer almaktadır.

Bu belgeyi hutbelerde ve camilerde Atatürk’ün adının anılmamasına gerekçe olarak göstermeye çalışanların yeterli tarih ve din bilgisinden yoksun oldukları anlaşılıyor.

Öncelikle bu belge halifeliğin kaldırılmasından 2 gün sonrasına aittir.

Osmanlı döneminde ve halifelik kaldırılıncaya değin Cumhuriyetin ilk aylarında hutbelerde halifenin adının anılması ve ona dua edilmesi zorunlu idi. Bu, yüzyıllardır süren bir uygulama idi. Öyle ki halifenin adının anılmaması ve ona dua edilmemesi hutbeyi geçersiz kılar anlayışı egemendi.

Bu kararnamede aslında halifenin adının anılması ve ona dua edilmesi yasaklanıyor. Bunun yerine sadece millet ve cumhuriyetin selamet ve saadetine dua edilmesi isteniyor. Diyanet ve onun koşutunda düşünen bütün gericiler bu belgeye mal bulmuş mağribi gibi sarıldı. Oysa gerçek onların ileri sürdüklerinin tam tersiydi.

Bu belge aslında büyük bir dinsel devrimi de ortaya koymaktadır. Buna göre hutbenin geçerli olması için halifenin adının anılması ve ona dua edilmesi şeklindeki yerleşik inanış büyük Atatürk tarafından yerle bir edilmektedir.

Belgeleri çarpıtmak, tarihsel gerçekleri ters yüz etmek gericilerin geleneğinde yer alan en önemli sapkınlıklardan biridir. Bu konuda o denli pervasızdırlar ki Kur’an’ın ayetlerini bile çarpıtmışlar ve bizim Kur’an ile aldatmak dediğimiz ihaneti dahi sergilemekten geri durmamışlardır.

Mescid / cami demişken son günlerde özellikle dinci çevrelerde gündemde olan bir tartışmaya ve o tartışma üzerinden camilerin mimari özelliklerine ilişkin birkaç konuya değinmek yerinde olacaktır.

Türkiye’de cami cemaatinin büyük bölümü yaşlılardan / emeklilerden oluşmaktadır. Bazıları ciddi sağlık sorunları da yaşayan bu kimselerin yaşamlarındaki en önemli etkinlik günlük namazlara katılmak için camiye gitmektir. Ne var ki bu kimselerin bir kısmı namazı nizamî kılma takatinden yoksundurlar. Eğilip doğrulma konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Bu sıkıntıları gereği camiye tabure yani oturak götürmekte ve onun üzerinde namaz kılmaya çalışmaktadırlar. Kimi camilerde bu oturaklar bir hayli çoğalmış durumdadır. Öyle ki camilerde sırf bu oturaklar için ayrılmış bölümler oluşmaya başlamıştır. Bir sandalyede yahut sırada oturarak ayin yapma görüntüsü hemen kiliseleri anımsattığından bir kısım kişiler camilerin kiliseleri andırmaya başladığından şikayet etmekte ve bu durumun düzeltilmesi için Diyanet’e çağrıda bulunup İslam mabetlerinin kiliselere çevrilmesine izin vermeyeceklerini yüksek sesle dile getirmektedirler.

Oysa bu şekilde namaz kılmanın İslam’a aykırı hiçbir yanı yoktur. Kur’an’da Dişi Sığır Bölümü 239. Sözde / Bakara Suresi 239. Ayette binek üzerinde yani at, deve gibi hayvanların üzerinde bile yolculuk sırasında namaz kılınabileceği belirtilmektedir. Binek üzerinde kılınabilen namazın oturak üzerinde kılınmasının hiçbir sakıncası yoktur. Zira Kur’an, buna izin vermiştir. Durum bu iken oturak üzerinden velvele koparıp slogan atanların haline acıyla tebessüm etmekten kendimi alıkoyamıyorum.

Camilerde kiliseleri çağrıştıran olaylardan, işaretlerden rahatsızlık duyduklarını belirten bu çevreler bilmezler mi ki camilerin kubbeleri kiliselerden alınmadır. Minareleri ise Mecusilerin ateşgedelerinden gelmedir. Biraz araştırsalar bu gerçeği kendileri de çok kolay keşfedebilirler. Biz bu konuya başka pek çok yazımızda da değindik.

Muhammedî mescitlerde ne kubbe vardı ne de minare vardı. İslam mabedinde böylesi mimari özellikler bulunmuyordu. Bu unsurlar Emeviler döneminden itibaren camilere monte edildi.

Ayrıca namazdan sonra çekilen tesbihin de İslam’da yeri yoktur. O da Budizm’den gelme bir ritüeldir. Milyonlarca kişiden oluşan cami cemaatinin her namaz sonrası tesbih çekme ritüelini sürdürmesi nedense dinci çevreleri rahatsız etmiyor. Camilerimizin Budist tapınağına dönüştürülmesine izin vermeyiz diye haykıran birine henüz rastlamış değiliz.

Mescid / cami kavramı hakkında kalem aldığımız bu yazının tekemmül etmesi için mutlaka değinmemiz gereken bir başka tarihsel olay daha var. Hüzünle anımsadığımız bir tarihsel olay…

ADİY OĞLU HUCR’U KAÇ MÜSLÜMAN ANIMSAR?

Kim olduğunu, ne için mücadele ettiğini, nasıl ve neden şehit edildiğini, sahi kaç kişi bilir?

Hucr, Hazreti Muhammed’in sahabelerindendi. O, Cemel’de, Sıffın’da hep Hazreti Ali’den yana olmuştu. Hazreti Ali’nin görevlendirdiği komutanlardandı.

Muaviye’nin döneminde Kufe’de, vali Muğire’nin, camide Cuma namazı sırasında Muaviye’nin emriyle hutbede Hazreti Ali’ye ağır bir biçimde sövmesi karşısında itiraz eden ve ayağa kalkıp tepki gösteren Hucr, Muaviye tarafından Şam’da idam edildi. Yıl 660 idi.

İşte camiler böylesine siyasi iş ve eylemlerin icra edildiği mekânlar haline getirildi.

Aslında İslam’ın en aziz mabedi Kabe ve Mescid-i Haram’dır. Ne var ki siyaset bu kutsal mekanı da amaçlarına alet etti. Kâbe de, siyasi çekişmeler yüzünden pek çok kez saldırıya uğradı. Emevi İslam halifesi zalim Yezit’in ordusu 682 yılında mancınıklarla Kâbe’yi dövüp ateşe verdi. Amaçları Mescid-i Haram’daki muhalifleri etkisiz hale getirmekti. Bunun için Kâbe gibi bir kutsal mekana bile gözü kapalı bir biçimde saldırdılar.

Kâbe demişken Cennabî liderliğindeki Karmatiler’in 930 yılında, bir hac ritüeli sırasında Kâbe’ye baskın düzenleyerek hacıları puta tapmakla itham edip Hacer’ül- Esved’i kaçırmalarını ve 20 yıl süreyle taşa el koymuş olmalarını da anımsatalım. Hacer’ül-Esved 950 yılında Fatımi halifesinin ricası üzerine tekrar yerine konulabildi. Bazıları, Karmatiler’in taşı yerine iade etmek için fidye aldıklarını da ileri sürer.

Evet, cami ve mescit kavramı üzerine yazılacak, söylenecek çok şey var. Lakin biz burada konumuzu toparlayalım ve nasıl bir cami olmalı sorusuna yanıt vererek Mescid-i Dırar sapkınlığına açılacak kapıları kapatmaya çalışalım:

Camiler, adındaki manada olduğu gibi gerçek anlamda toplayıcı ve birleştirici olmalı. Hiçbir siyasi fikrin propaganda mekânı olmamalı…

Camiler, yalnızca tapınma / ibadet yeri olmamalı. Bilimsel, kültürel, sanatsal etkinliklerin de yapılabildiği mekânlar olmalı…

Camiler, ülkenin kurucu önderine ve kurucu değerlere saygılı kişilerce yönetilmeli…

Camilerde toplumsal birlik ve bütünlüğü güçlendirecek vaazlar verilmeli, hutbeler okutulmalı…

Camiler kimsesizlere yuva, evsizlere ev, yurtsuzlara yurt olabilmeli…

Camiler başı sıkışanın sığınmak isteyeceği ilk yer olabilmeli…

Camiler dayanışma merkezleri olmalı…

Cami cemaati evsizlere ev, aşsızlara aş, işsizlere iş bulabilmek için örgütlenebilmeli…

Camilerin kapısı dinine, mezhebine, ırkına, diline bakılmadan herkese açık olabilmeli…

Camilerde, lükse, şatafata, israfa asla yer olmamalı…

Sultanların, halifelerin, bazı varsıl tüccarların, holding patronlarının ve kimi siyasi figürlerin riya için yaptıkları ihtişamlı mabetlerin cami olarak nitelenmesi ne derece mümkündür, üzerinde düşünülmeli…

Camiler son derece yalın, süssüz ve ağırbaşlı yerler olmalı…

Camiler, kadın erkek, çoluk çocuk herkesin girebildiği, ibadet edebildiği, etkinliklere katılabildiği yerler olabilmeli…

Camilerde her Müslüman kendi dilinde dua ve ibadet edebilmeli.

Camilerde yalnızca bir dilin egemenliği olmamalı…

Ve camiler gerçekten cami olmalı; tıpkı Mescid- i Nebî gibi…

Camilerin üzerindeki Mescid-i Dırar gölgesi silinmeli…

Bölen değil birleştiren, ayrıştıran değil bütünleştiren mescitler gerek müminlere!

Bir gün yeniden cami gibi camilerde buluşmak umuduyla…

Cemil Kılıç


Mezarkabul bunu beğendi.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
Sürmenaj isimli Üye şuanda  online konumundadır  
Alt 15 Temmuz 2021, 06:33   #2
 
Mezarkabul - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Üyelerin profil bilgilerini yalnızca kayıtlı üyeler görüntüleyebilir. Lütfen kaydol bağlantısından üye olunuz.
Standart Cevap: Hazreti Muhammed’in Yaktırdığı Cami

Yazıda aşırı ayrıntıya girilmiş ama başlıktaki konuya net bir açıklık getirmemiş. Peygamberimiz bu camiyi neden yaktırmış? Bu cami nasıl bir zarar vermiştir?
Sürmenaj bunu beğendi.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
Mezarkabul isimli Üye şuanda  online konumundadır  

Yer İmleri

Etiketler
cami, hazreti, muhammed’in, yaktırdığı


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:04.

Forum Bilgilendirme Künye
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.

Forumel, lisanslı vBulletin kullanmaktadır!
Forum Sahibi: Dea Dia ve Gece

Sitemiz; yer sağlayıcı bir forum sitesidir. Forumel.Com adresimizde yapılan paylaşımlar, moderasyon ekibimizin onayına dahil olmadan direkt olarak yayınlanmaktadır. 5237 sayılı TCK (Türk Ceza Kanunu) ve 5651 Sayılı Kanun'un ilgili maddelerini ihlal eden kişilerin IP adresleri de dahil olmak üzere sair kişi veya adli mercilere müzekkere (Resmi Üst Yazı), tarafımıza tanzim edildiği takdirde paylaşılacaktır. Hukuka aykırı bir paylaşımın olduğunu düşündüğünüz mesaj ya da konuyu; İLETİŞİM linkine bildirim yoluyla iletebilirsiniz. 48 saat içerisinde mevcut şikâyetiniz üzerinden tarafınıza ulaşılacak, gerekli işlemler tesis edilecektir.

Tasarım ve kodlama: Dea Dia & Regex